Karin Schön
Ordförande
David Hilmarsson
Vice Ordförande

Dan Kindstrand
Ekonom

Pontus Andersson
Mötessammankallande Nöjesutskottet

David Nord
Nöjesutskottet
Elias Ahlman
Nöjesutskottet

Sebastian Frisell
Nöjesutskottet

Marcus Lernefalk
Nöjesutskottet

Felicia Nordberg
Mötessammankallande Utbildningsutskottet

Mattias Sundling
Utbildningsutskottet

John Nilsson
Utbildningsutskottet

Eric Skyttberg
Utbildningsutskottet

Simon Nordberg
Mötessammankallande Näringslivsutskottet

Dan Kindstrand
Näringslivsutskottet

Markus Saarela
Marknadsföring

David Amoev
Marknadsföring

Louise Dahl
Marknadsföring